03-6114911
ביטוח ימי ואווירי

ביטוח ימי ואווירי

 

ענף הביטוח הימי והאווירי שונה ומיוחד באופיו מסוגי הביטוח האחרים.
טיפול בענף זה דורש מהסוכן התמחות ייחודית ומקצועיות רבה.
הביטוח הימי עוסק בשני תחומים עיקריים:
  1. ביטוח גופי אניות ונזקי צד שלישי
  2. הובלת מטענים ( בארץ ובחו"ל) בים, באוויר או ביבשה

בביטוח הימי, שני סוגי פוליסות לביטוח מטענים:
פוליסה פתוחה – זוהי פוליסה המכסה את כל המטענים המוגדרים בתנאי הפוליסה ומובלים לאחר תחילת הכיסוי הביטוחי.
פוליסה חד-פעמית – פוליסה המבטחת משלוח בודד למשך מסע מוגדר. הביטוח נכנס לתוקף לפני תחילת המסע ופוקע מיד עם סיום המסע.

היקף הכיסוי מתחלק לשלושה סוגים עיקריים:
A הכיסוי הרחב ביותר, כולל את כל הסיכונים (למעט חריגים) במקרה של נזק פיזי למטען או אבדן של המטען.
B כולל סיכונים מוגדרים כמפורט בסעיפי הכיסוי כגון: אש, התפוצצות, טביעה, סופות, עלייה על שרטון, אבדן או פריקה בנמל אחר בשעת מצוקה ועוד.
C הכיסוי המצומצם ביותר הכולל סיכונים מוגדרים המפורטים בסעיפי הכיסוי כגון: שרפה, טביעה, הקרבת מטען באבריה כללית ועוד.
בדני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו יודעים להתאים את סוג הכיסוי והפוליסה בהתאם לצורכי הלקוח. לקוח אשר מטעניו כוללים חומרי הדברה בהיקפים גדולים יזדקק לפוליסה שונה מלקוח שעיקר מטענו הוא נייר מכל סוג שהוא.

דני עובדיה מספקת גם כן שירותיביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח ימי

 

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט