03-6114911
ביטוח דירה

ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא ביטוח מבנה הדירה ולתכולתה ומגן מפני נזקים העלולים להיגרם לרכושו של המבוטח.

 

ביטוח דירה נחלק לשניים:


1. ביטוח מבנה הדירה
מטרתו של ביטוח המבנה היא לפצות את המבוטח מפני סיכוני אש, ברק, רעם וכן עשן, התפוצצות, התלקחות, סערה לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, נפילת כלי טיס ורעד על-קולי הנגרם על ידי כלי הטיס, מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה (למעט כאשר כלי הרכב היה נהוג בידי המבוטח או בני משפחתו), נזקי זדון, פריצה, גנבה או שוד, התקהלות אסורה והתפרעות, רעידת אדמה ושיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
מבנה הדירה כולל את החלקים האלה: מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון, כבלים וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או מחוברים אליה חיבור של קבע.
סכום הביטוח למבנה נקבע לפי שטח הדירה כפול עלות הבנייה למ"ר באותו אזור בו מבוטחת הדירה. כיום ניתן להרחיב את ביטוח המבנה גם לביטוח לערך הקרקע.


2. ביטוח תכולת הדירה
ביטוח התכולה מפצה את המבוטח בפני הסיכונים המוגדרים בביטוח המבנה ובנוסף, מכסה גם מפני הימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, לרבות התבקעות או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת וכן נזקי מים שמקורם בדוודים, צינורות, מתקני הסקה, ברזים, מכלי מים, לרבות אקווריום, מכונות כביסה, מדיח כלים.
תכולת הדירה משמעה כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, למעט הנמצאים בגינה, בחדר המדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה, והם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו.


בדני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו דואגים להתאים לך את ביטוח הדירה האופטימלי עבורך, כולל:

√  הרחבות לביטוח צד שלישי
√  הרחבה לביטוח מעבידים למשק בית
√  הרחבת כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך
√   ביטוח תאונות אישיות לבני המשפחה
√   אנו דואגים לשלוח לבית הלקוח מעריך סיכונים שיעריך את ערך המבנה ותכולתו. שכר טרחת השמאי משולם על ידי חברת הביטוח כשירות
     למבוטח מטעמנו.

 

 

דני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו נותנים גם שירותי ביטוחי עסק

 

 

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט