03-6114911
ביטוח רכב חובה ורכוש

ביטוח רכב חובה ורכוש

דני עובדיה סוכנויות ביטוח מציעה לך את הפתרון הכולל לביטוח רכב בכיסויים נרחבים ובמחירים אטרקטיביים. ביטוח רכב באמצעותנו מאפשר לך לנסוע בראש שקט ובידיעה כי בכל מקרה של אירוע ביטוחי, אנו נעמוד לרשותך בכל עת ונעניק לך את הטיפול המהיר והמקצועי עד לפתרון הבעיה.
ביטוח רכב מורכב משלוש קבוצות:

 1. ביטוח חובה
 2. ביטוח מקיף
 3. ביטוח צד ג'

 

ביטוח רכב חובה
* ביטוח חובה נועד לבטח נזקי גוף בלבד.
* הפוליסה מבטחת את בעל הרכב ואת הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהיתר ממנו מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותם בחוק.
* פוליסת ביטוח החובה נכנסת לתוקף לאחר החתמת השובר על ידי הבנק במועד התשלום, אך לא לפני התאריך הנקוב בה,
  ותוקפו של הביטוח מסתיים בתאריך המצוין על גבי התעודה.
* יש הגבלות בביטוח החובה שלא יהיה להן תוקף לגבי חבות המבטח במקרה בו אירע מקרה הביטוח:

 • הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב או משך היותם בעלי רישיון
 • מצב הרכב
 • מספר האנשים המוסעים ברכב
 • משקלם וטיבם הפיזי של הטובין המובלים ברכב
 • הזמנים והשטחים בהם משתמשים ברכב
 • כוחות הסוס של הרכב או שוויו
 • מכשיר מיוחד המובל ברכב וסימני זיהוי מיוחדים על הרכב, שאינם מחויבים מטבעם.

 

ביטוח מקיף
ביטוח רכוש לרכב מעניק כיסוי ביטוחי רחב לנזקי רכוש שונים הנגרמים לרכב כתוצאה מהסיכונים האלה:

 1.  אש, ברק, התפוצצות, התלקחות
 2. התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא
 3.  גנבה
 4. כל נזק שנגרם בשל גנבה, תוך כדי גנבה ובעת ניסיון גנבה
 5. שיטפון, סערה וסופה, שלג וברד, התפרצות הר געש
 6. מעשה זדון
 7. נזקים לרכוש או לרכב צד שלישי במקרה של פגיעה ברכב אחר

במסגרת הביטוח המקיף ניתן לרכוש הרחבות נוספות, כגון:


* ביטוחים למכשירים חשמליים
* רדיו טיפ או רדיו דיסק חלופי
* הגנה משפטית
* שבר שמשות
* שירותי רכב ודרך
* רכב חלופי
* אביזרים מיוחדים


ביטוח צד שלישי
פוליסת ביטוח צד שלישי מכסה את חבות המבטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח,
לרבות בעת גרירת נגרר. ההרחבות הנפוצות לביטוח מסוג זה הן: גרירה, שמשות, רדיו, רכב חלופי וביטול השתתפות עצמית.

ניתן לבצע כמו כן ביטוחי רכב קולקטיבים וביטוחי דירה

 

 

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט