03-6114911
ביטוח עסק

ביטוח עסק

ניהול עסק כרוך בין היתר בניהול סיכונים. בעל העסק רוצה לצמצם את החשיפה שלו לסיכונים גדולים וקטנים כאחד. אחת הדרכים לצמצום הסיכונים היא רכישת פוליסת ביטוח עסק המכילה כיסויים רבים ומגוונים.

 

בדני עובדיה סוכנויות ביטוח טופלו תביעות ושולמו תביעות בסך עשרות מיליוני דולרים והן מוכיחות ברגע האמת שהטיפול ובניית הפוליסה היה מקצועי, איכותי וייחודי. אנו בוחנים בקפדנות את סוג העסק, אופיו, מיקומו, ניסיון תביעות העבר של העסק ובאמצעותם בוחנים את הצרכים החדשים והעכשוויים של הלקוח ומתאימים לו פוליסה ביטוח עסק ספציפית.


מלבד ביטוחי עסק ספציפים דני עובדיה נותנת שירותי ביטוח רשויות כוללים.


הכיסויים העיקריים המוצעים על ידנו ובאים להגן על סיכוני רכוש וחבויות הם:
ביטוח אש מורחב (מבנה ותכולה) – ביטוח המעניק כיסוי לאבדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרם לרכוש המבוטח.
ביטוח אבדן רווחים – ביטוח המעניק כיסוי להפסדים שנגרמו למבוטח, או לרווחים שנמנעו ממנו, עקב שיתוק עסקו או מפעלו, בעקבות נזקי אש וסיכונים נלווים.
ביטוח צד שלישי - ביטוח המכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי, שאינם עובדיו, בשל אירוע תאונתי שגרם לנזק פיזי לגוף או לרכוש של צד שלישי בתקופת הביטוח.
ביטוח חבות מעבידים - ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בעסק המבוטח.
ביטוח כספים - ביטוח המכסה אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי, שייגרם לכספים בעת שהותם בחצרי המבוטח או בעת העברתם.
ביטוח נאמנות – ביטוח המכסה נזק כספי אשר ייגרם למבוטח כתוצאה ממעילה של עובדיו.
ביטוח סחורה בהעברה - ביטוח המכסה נזקים לסחורה המבוטחת בעת העברתה ממקום למקום במהלך פעילותו העסקית של המבוטח.
ביטוח ציוד אלקטרוני - ביטוח המכסה נזקים פיזיים לציוד אלקטרוני, מחשבים נייחים וניידים, מדפסות.
ביטוח שבר מכני - ביטוח המכסה נזק שבר או קצר של חלקים מכניים במכונות ייצור, מערכות קירור, גנרטורים ועוד.
ביטוח אחריות המוצר - ביטוח המכסה מקרים בהם נגרם נזק לצד שלישי עקב פגיעת גוף או רכוש על ידי מוצר פגום שיוצר, סופק, יובא, שווק או נארז על ידי המבוטח לאחר שהמוצר יצא מחזקתו.
ביטוח אחריות מקצועית - ביטוח המכסה תביעות עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית, טעות או השמטה של המבוטח או עובד מטעמו.
ביטוח נושאי משרה- מעניק ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בכירים החשופים, מתוקף תפקידם, לתביעות מצד גורמים שונים בהם בעלי המניות בחברה, עובדי החברה וספקיה.

 

 


 

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט