03-6114911
ביטוח חיים ופנסיה

ביטוח חיים ופנסיה

תפקידו הראשוני של ביטוח החיים הוא להגן על המשפחה מבחינה כלכלית.


יש כמה סוגי כיסויים של ביטוח חיים:

 

1.ביטוח למקרה מוות - בדני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו מציעים מגוון אפשרויות המגנות על עתיד

משפחתך בקרות מקרה הביטוח:

 • ביטוח למקרה פטירה - פוליסת ביטוח חיים מאפשר לך לרכוש סכום ביטוח למקרה פטירה שישולם כסכום חד-פעמי או חודשי ובכך להבטיח למשפחתך הגנה כלכלית.
 • מוות מתאונה - תכנית ביטוחי חיים מאפשרת לרכוש סכום חד-פעמי אותו יקבלו המוטבים בתשלום חד-פעמי במקרה של פטירת המבוטח מתאונה. (תכנית זו ידועה גם בשם "כפל למוות" ונקנית בדרך כלל כתוספת לביטוח המוות מכל סיבה וזאת עקב מחירה הזול יחסית).
 • הכנסה למשפחה - פוליסת בטוח חיים מבטיחה תשלום חודשי למוטבים שקבע המבוטח, אשר ישולם להם החל ממועד פטירת המבוטח, ועד לתום התקופה שנקבעה על ידי המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח.
 • ביטוח חיים למשכנתא - פוליסת ביטוח חיים משלמת את יתרת ההלוואה לבנק למשכנתאות במקרה של מות הלווה המבוטח.

 

2. ביטוח אבדן כושר עבודה ונכותבדני עובדיה סוכנויות ביטוח הדאגה הראשונית שלנו נתונה למצב בו נפגעת ההכנסה החודשית שלך כתוצאה
    ממחלה או מתאונה ולשם כך אנו מציעים ללקוח אפשרויות אחדות:

 • פוליסת אבדן כושר עבודה - היא פוליסה המעניקה פיצוי חודשי למבוטח אם נקבע כי אינו יכול לשוב לעבודתו מחמת אירוע תאונתי או בריאותי וזאת בכל מקום בארץ או בחו"ל, 365 ימים בשנה.
  ביטוח אבדן כושר עבודה יכול לכלול הגדרות נוספות אשר מרחיבות את תכולת הכיסוי, דבר הבא לידי ביטוי בעת תביעה בדרך של תשלום. ההרחבות האמורות הן:
  √ כיסוי מקצועי המתמקד בעיסוקו הספציפי של הלקוח
  √ הרחבה לטרור ופעולות מלחמה ("נספח עוז")
  √ ביטול קיזוז המוסד לביטוח לאומי
  √ כיסוי ליניארי
  √ פיצוי רטרואקטיבי (פרנציזה)
  √ שמירת היריון לנשים

בפגישת ייעוץ עם מבוטחינו, נתאים להם את סוג הכיסוי הרחב.

 • נכות כתוצאה מתאונה - תכנית ביטוח זו מעניקה למבוטח סכום חד-פעמי במקרה של פגיעה מתאונה הגורמת לנכות קבועה ולפי אחוזי הנכות הסופיים שנקבעו ושוקללו.

ניתן לשלב ביטוח חיים במסגרות נוספות: חיסכון פנסיוני, קופות גמל, ביטוח מנהלים ופוליסות חיסכון.
בדני עובדיה סוכנויות ביטוח אנו מתאימים פתרון פנסיוני ופיננסי לכל לקוח, על פי צרכיו ומצבו האישי.

 

 

 

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט