03-6114911
דני עובדיה סוכנויות לביטוח - פס"ד

דני עובדיה סוכנויות לביטוח - פס"ד

לקוחות יקרים,

להלן פסקי דין מעניינים מתחום הביטוח :

 


11/7/2011 ביהמ"ש השלום בהרצלייה פסק ביולי 2011 נגד שמעון דהן , אשר תבע פיצויים מחברת "כלל לביטוח", וזאת בגין פריצה
לבית העסק שלו. לאחר חקירה מקיפה שערכה חברת "כלל" עלה החשד כי מדובר בביום פריצה ולפיכך פתורה החברה
מחבותה לפיצויים. ביהמ"ש בפסיקתו מפנה לסעיף 25 בחוק חוזה ביטוח, הקובע כי במקרה בו מבוטח מסר למבטח עובדות
כוזבות או שהעלים ממנו עובדות והדבר נעשה בכוונת מרמה , אזי פתור המבטח מחבותו.
לפסק דין המלא >>

3/7/2011 בית המשפט השלום בחיפה פסק כי במקרה בו חברת הביטוח, מנסחת הפוליסה, יוצרת אי בהירות ועמימות בנוגע
למונח מסוים בפוליסה ובית המשפט נדרש לפסוק בין מבטחת למבוטח, אזי יפרש בית המשפט את המקרה לרעת המבטחת.
לפסק דין המלא >>

15/3/2011 בית המשפט השלום בת"א פסק כי במקרים בהם קיים כפל ביטוח ע"י שתי חברות ביטוח שונות יש להעדיף את
זכות הניזוק להשבת המצב לקדמותו ,לפי סעיף 62 בחוק חוזה ביטוח, על פני זכות ההשתתפות בביטוח כפל,
המעוגנת בסעיף 52 בחוק חוזה ביטוח.
לפסק דין המלא >>

1/6/2011 אין כיסוי ביטוחי לגניבת כלי רכב, כאשר המבוטח אינו נוקט באמצעים המינימאליים למנוע את גניבת הרכב.
זאת נספק לאור פסק דין 146/96, אשר חנן נ' "ג'אן השכרת רכב" , בו נקבע כי נקיטת אמצעים מינימאליים תיבחן
בהתאם לדוקטורינת הציפיות הסבירות ואין לקבוע מסגרת נוקשה של מקרים אלא לבחון כל מקרה לגופו.
לפסק דין המלא>>

23/5/2010

אם המוסד לביטוח לאומי קבע כי פגיעותיה של הנפגעת אינן כתוצאה מהתאונה,
הרי שהתובע אינו זכאי לשיפוי מהנתבעות ולכן תביעת המוסד לביטוח לאומי-נדחתה.
לפסק דין המלא >>

7/4/2010

"תחולתה של עוולת הרשלנות היא בין השאר, פועל יוצא של קביעת גדריה של חובת הזהירות.." - עזבון המנוחה תמר ברז ז"ל לפסק דין המלא >>

20/11/2008

האם בעת ששמאי בוחן את הנזק הגולמי ע"מ לבדוק אם מדובר באובדן שבגינו זכאי המבוטח לקבל את שווי של הרכב,
או לא מדובר באובדן שכזה.
לפסק דין המלא >>

20/6/2007

ע"א 11924/05 שומרה חברה לביטוח נ' עיזבון המנוחה בתיה ממן ז"ל פס"ד עוסק בסוגיית האחריות של חברת הביטוח לשלם
פיצויים כאשר הנהג נהג ללא רישיון, (פסילה). דגש הושם על השאלה האם הנהג ידע כי הינו נוהג בפסילה, כאשר נקבע כי הנהג
לא ידע ולפיכך חלה אחריות התשלום על חברה הביטוח ולא על קרנית.
לפסק דין המלא >>

8/4/2003

מתי מתחיל מרוץ ההתישנות של תביעה לתגמולי ביטוח? לפסק דין המלא >>

קידום אתרים |   בניית אתר אינטרנט